Nhận biết người nói dối qua câu từ: Tất cả những kẻ lừa đảo đểu biết rằng nếu như bạn